Program ranog učenja njemačkog jezika

 NEKOLIKO RAZLOGA ZAŠTO biste odabrali njemački jezik kao prvi strani jezik sa kojim se vaše dijete susreće na svom životnom putu...

 

 

  • znanstvena istraživanja (Goethe Institut) pokazuju da dijete sa lakoćom usvaja svaki sljedeći strani jezik ako kao prvi odabere "teži" jezik, njemački
  • posebna povijesna, kulturna i geografska bliskost njemačkog govornog područja sa Hrvatskom koja se nastavlja i produbljuje širenjem Europske zajednice
  • predškolska dob je iznimno povoljno razdoblje za usvajanje stranog jezika: djeca brže i lakše usvajaju čist izgovor, intonaciju a stvara se i osjećaj sigurnosti, samopouzdanja i spontanosti što je dobra osnova za daljnje učenje

 

NEKOLIKO CRTICA O NAMA...

  • program djeluje od 2003. godine na veliko zadovoljstvo djece i roditelja
  • radi se u mješovitoj odgojnoj skupini djece ( od 3 do 7 godina)
  • poseban naglasak stavljen je na dječju tradicijsku kulturu njemačkog govornog područja, koji se može vidjeti na našim nastupima u vrtiću i izvan njega kada su djeca odjevena u njemačke narodne nošnje
  • kontinuirano surađujemo sa Goethe Institutom, Zagreb i tako usavršavamo metodiku rada s djecom na njemačkom jeziku ali i sam jezik
 
Aktivnosti voditelja programa:


-Stručni skup 04.03.2015. -Program
                                             


 

   

Ispiši stranicu