Dokumenti

Općenito:Nabava:
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
 Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/2011.) Dječji vrtić „Travno“ objavljuje kako ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić „Travno“ kao javni naručitelj, ne smije u smislu odredbe članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, sklapati ugovor o javnoj nabavi.

Plan nabave 2019
Plan nabave 2018
Plan nabave 2017
Izmjena plana nabave 2016
Plan nabave 2016

Dokumentacija za postupak javne nabave:
-Upisnik ponuda
-Zapisnik o pregledu
-Zapisnik s otvaranja
-Odluka o imenovanju
-Poziv na dostavu ponuda
-Troškovnik Travno
-DON toplinska energija

Registar ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma


Izvješća:
Financijski obrasci
Bilješke

Financijski plan 2018
Financijski plan 2017.
Financijski plan 2016.

Zapisnik 13.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 12.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 10.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 9.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 8.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 7.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijećaIspiši stranicu