Upisi

Obavijest o upisu za pedagošku godinu 2019/20

U VRIJEME UPISA (od 06. do 15. svibnja 2019).  ZAHTJEVE JE MOGUĆE PREDATI U TAJNIŠTVU VRTIĆA   OD 7 DO 15 SATI


MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA DJECE KOD PROVEDEBE UPISA DJECE U PEDAGOŠKU GODINU 2019/2020.


Ako želite upisati svoje dijete u vrtić potrebno je popuniti i potpisati Zahtjev za upis djeteta (možete ga osobno podignuti u vrtiću ili preuzeti obrazac ovdje) - postupak upisa.
Zahtjev za upis djeteta roditelji predaju u propisanom roku, od 06. do 15. svibnja 2019.godine, samo u jednom dječjem vrtiću u pravilu prema mjestu stanovanja, uz naznaku još jednog dječjeg vrtića kao sljedeće opcije.

Ispunjeni Zahtjev za upis u vrtić Travno predaju se u tajništvu vrtića, B.Magovca 10 u vremenu od 8 do 15 sati.

Pravo na upis ostvaruju djeca koja do 31.kolovoza 2019. navrše jednu godinu života.


Ponuda posebnih programa za pedagošku godinu 2019/20

Nudimo redoviti 10-satni program za svu djecu,a osim desetsatnog redovitog programa, vrtić nudi i obogaćane desetsatne programe, koji se provode u sklopu desetsatnog programa, ne kao tečajevi u određenom vremenskom razdoblju.

  • U vrtić se upisuju djeca od 1 godine starosti do godinu dana prije polaska u školu
  • Zahtjevi za upis djece primaju se od 06. - 15. svibnja 2019.
  • Sve zahtjeve zaprimljene u propisanom roku razmotrit će se na sjednici Komisije za upis djece
  • Mogućnost upisa djeteta u vrtić ovisit će o broju zaprimljenih zahtjeva za upis, broju slobodnih mjesta u skupinama (prema normativima iz Programa racionalizacije u pedagoškim ustanovama Grada Zagreba) te objavljenih kriterija prioriteta
  • 30. svibnja u 15 sati bit će izvješena na našim oglasnim mjestima obavijest o rezultatima upisa i podaci o održavanju sastanka
  • Do 14. lipnja roditelji mogu, ukoliko dijete nije upisano, na rezultat upisa proslijediti žalbu, koja će biti razmatrana na Upravnom vijeću vrtića, a u roku 15 dana od dana isteka roka žalbi, donijeti će se odluka o žalbi roditelja.

Na inicijalnom razgovoru

-razgovor roditelj obavlja s članovima stručnog tima
-roditelj na razgovor treba doći s djetetom i donijeti: popunjeni obrazac inicijalnog razgovora, lječničku potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta, zdravstvenu iskaznicu djeteta i presliku kartona procijepljenosti
-roditelj može postaviti sva pitanja koja želi u vezi boravka dijeteta u vrtiću i dobiti sve informacije koje ga zanimaju
-roditelj treba donijeti svu medicinsku dokumentaciju za djecu s nekim posebnim potrebama (npr. alergije, febrilne konvulzije, kronična ili teža oboljenja, govorne poteškoće, poteškoće motornog ili spoznajnog razvoja i sl.)

Obrazac za inicijalni razgovor


Nakon objavljenih rezultata upisa

-uz Obavijest o rezultatima upisa, na oglasnim mjestima bit će i obavijest o datumu i vremenu kada će se organizirati roditeljski sastanak za sve roditelje novo upisane djece
-na tom sastanku roditelji će dobiti osnovne i važne informacije o odredbama Ugovora o Upisu djeteta koji roditelj sklapa sa vrtićem, o međusobnim obvezama , pravima i mogućnostima, o postupka upisa koji slijedi nakon sastanka, o tome kako pripremiti dijete za polazak u vrtić kao i odgovore na sva postavljena pitanja
-dogovoriti će se datum i vrijeme za potpisivanje Ugovora o prijemu djeteta u vrtić
-dogovoriti će se datum i vrijeme polaska djeteta u vrtić kao i postupci roditelja i vrtića za vrijeme perioda prilagođavanja djeteta (link više o adaptaciji)


Zahtijev za upis PREDŠKOLE
 


Ispiši stranicu