Izlet Contessa

djeca s objekta T1 i T2 uputili su se na izlet prema Jastrebarskom gdje ih je prilikom dolaska u dvorac Erdody dočekala voditeljica kostimirana u plemićku odoru. Na ulazu u dvorac djeci se prezentirala priča o dvorcima, životu u velikim građevinama, kočijama, balovima, školovanju, dvoranama i kuhinjama, podrumima, hrani, dvorskom osoblju, zadaći plemića i malim anegdotama (primjerice priča o hrabrom vitezu na bijelom konju). Demonstracija aristokratske damske kočije iz 18. st, a pri ulasku u objekt uslijedilo je razgledavanje uz voditelja i opisivanje namjena stvari, pokućstva ili prostorije. U sobi za bajke djeca su se obukla u raskošne haljine i kostime dvorskih uzvanika ili osoblja prilikom čega su otplesali menuet. 

      

     


      


       

      

  
    

  


Ispiši stranicu